Eigen bijdrage 2020

Eigen bijdrage Raad voor Rechtsbijstand 2020

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe inkomen- en vermogensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad voor Rechtsbijstand in 2020 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2018 (uit het peiljaar). De inkomensnormen en daarbij behorende eigen bijdrage waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd.

Reguliere toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging vanaf 01-01-2020:

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 19.800 € 203 t/m € 27.500
€ 19.801 – € 20.500 € 373 € 27.501 – € 28.500
€ 20.501 – € 21.600 € 533 € 28.501 – € 29.800
€ 21.601 – € 23.500 € 694 € 29.801 – € 33.100
€ 23.501 – € 27.900 € 853 € 33.301 – € 39.400
Boven de € 27.900 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 39.400

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 55,- op deze eigen bijdrage zodat de laagste eigen bijdrage vanaf EUR 148,00 is.

Peiljaarverlegging

Mocht uw inkomen in 2018 te hoog zijn i.t.t. 2020 dan kunnen wij een peiljaarverlegging aanvragen bij de Raad. Uw inkomen dient dan minimaal 15% lager te zijn om voor een wijziging in aanmerking te komen.

Mocht u nog vragen hebben neemt u dan gerust contact op met 020 421 05 00